Prihlásenie

Váš košík je prázdny.
 

Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

Bezpečnosť Vaších osobných údajov je pre nás, rovnako ako prvotriedne jedlá pripravené z tých najčerstvejších surovín, prioritou. Dávame si pozor, čo sa s Vašimi údajmi deje. Nižšie popisujeme spôsob nakladania s osobnými údajmi v našej spoločnosti.
 

 1. Ako nás môžete kontaktovať

  Sme spoločnosť UNITAS Group, s.r.o., IČO: 35 975 172

  Môžete nám napísať e-mail na adresu:
  osobneudaje@sushitime.sk

  prípadne nám môžete poslať list na adresu:

  Malý trh 2/A
  81108 Bratislava

  Na vyššie uvedených kontaktoch môžete uplatniť všetky Vaše nižšie popísané práva.

 1. Aké informácie spracovávame a prečo?

  1. Identifikačné údaje:

   Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) a údaje o adrese uvedené v nasledujúcom bode, potrebujeme k tomu, aby sme mohli riadne uzavrieť a následne splniť zmluvy, ktoré s nami uzatvárate, prípadne vybaviť Vaše objednávky.

  1. Údaje o adrese

   Vaše údaje o adrese (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ a štát) potrebujeme k tomu, aby Vám mohli naši kuriéri alebo zásielkové spoločnosti doručiť Vami objednané jedlo na správnu adresu.

  1. Kontaktné údaje:

   Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o stave objednávky a aby Vám ju naši kuriéri mohli riadne doručiť. Vaš kontaktný telefón a email musíme poznať taktiež z dôvodu, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade akýchkoľvek komplikácií alebo zmien.

   Pokiaľ nám neposkytnete Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese kontaktné údaje, nebudeme môcť vybaviť Vaše objednávky, takže si u nás nebudete môcť objednať jedlo.

  1. Užívateľské meno a heslo (registračné údaje)

   V prípade, ak sa u nás zaregistrujete, uchováva náš systém informácie nutné k tomu, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu, t.j. užívateľské meno a heslo. Bez týchto údajov by sme Vám prihlásenie nemohli umožniť.

  1. Počet a druh zakúpených produktov (informácie o produkte)

   Ako náhle si u nás nakúpite, uchováme si o Vás aj informáciu o Vašom nákupe, aby sme Vám mohli pomôcť pri reklamácií. Zároveň slúžia tieto údaje nám, aby sme vedeli, či ste si u nás reklamovaný produkt skutočne zakúpili.

  1. Cookies

   Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili nakupovanie na našich webových stránkach a zároveň aby sme neustále zlepšovali naše stránky, spracovávame aj cookies. Pokiaľ si o cookies chcete prečítať viac, kliknite sem.

 1. Ako ďalej využívame Vaše osobné údaje, pokiaľ sme k tomu získali Váš súhlas?

  1. V prípade, ak si u nás objednáte, uchováme si Váš email, na ktorý môžeme zasielať tzv. obchodné oznámenia, to sú emaily, v ktorých Vás budeme informovať o našich novinkách, zľavách, prípadne akciách, ktoré veríme, že Vás môžu potešiť.

  2. Pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas, môžeme si uchovať Váš email aj pre ďalšie účely, ako je uvedené vyššie, a to napríklad pre zasielanie informácií o našich akciách a produktoch, ktoré nesúvisia natoľko s produktmi, ktoré ste si u nás už kúpili. Rovnako si na základe Vášho súhlasu môžeme uchovávať Vaše meno a priezvisko, aby sme s Vami mohli lepšie jednať a správne Vás oslovovať.

  3. S Vaším predchádzajúcim súhlasom Vám tiež zašleme na Vaše narodeniny malý darček. Aby sme vám mohli zapriať, uchovávame (s Vaším súhlasom) informácie o dátume Vášho narodenia.

  4. S Vašim predchádzajúcim súhlasom navyše môžeme zhromažďovať informácie o tom, aké jedlo si najčastejšie objednávate a odkiaľ a vďaka tomu Vám vieme ponúknuť akcie a zľavy, ktoré pre Vás budú najzaujímavejšie a budú k Vám najbližšie.

Akýkoľvek svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať a to tak, že nám napíšete email na adresu osobneudaje@sushitime.sk a uvediete, v akom rozsahu svoj súhlas odvolávate.

 

 1. Ako využívame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu?

  1. Vaše kontaktné osobné údaje (najmä email) spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, ak ste náš bývalý alebo súčasný zákazník, a to na účel priameho marketingu (zasielanie informácií a ponúk ohľadom našich produktov a akcií). Oprávnený záujem našej spoločnosti na spracúvaní Vašich kontaktných osobných údajov na predmetný účel priameho marketingu spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania produktov a akcií našej spoločnosti našim súčasným a bývalým zákazníkom, sa poskytne rozvoj a rast našej spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a súčasnými zákazníkmi v rámci spätnej väzby je naša spoločnosť schopná identifikovať, ako naše produkty a akcie vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim zákazníkom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie produkty, preto je oprávneným záujmom našej spoločnosti, aby sme základné kontaktné údaje súčasných a bývalých zákazníkov na základe oprávneného záujmu spracúvali na zasielanie informácií o našich produktoch a akciách a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich aj priebežnú spätnú väzbu. Takisto vzhľadom na skutočnosť, že ste si už od nás v minulosti objednali naše produkty alebo ste našim pravidelným zákazníkom, naša spoločnosť oprávnene prostredníctvom zasielania informácií a ponúk propaguje svoje produkty a akcie, keďže môže naša spoločnosť dôvodne očakávať, že si naše produkty opätovne objednáte.

  2. Rovnako poukazujeme na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.

  3. Voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu na predmetný účel priameho marketingu máte právo namietať (vzniesť námietku), pričom po vznesení námietky voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu naša spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nám k tomu neudelíte svoj súhlas.

 2. Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

  1. Informácie o prechádzaní stránok pre Vás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies (viď vyššie) umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok

  2. Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam a osobám, ktoré Vám jedlo dovezú. Týmito osobám sú osobné údaje oznámené len v takom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie Vami objednaných produktov.

Niektoré údaje o Vás spracovávajú naši spracovatelia (ako napr. marketingoví poradcovia, účtovníci a pod.), každopádne nikam inam Vaše osobné údaje neoznamujeme ani s databázami nijako neobchodujeme. Nemusíte sa preto ničoho báť, Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

 1. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

  1. Informácie o Vašom nákupe a Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu 2 rokov. Na takúto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne vybavovať reklamácie a reagovať na Vaše prípadné sťažnosti.

  2. S údajmi, ktoré o Vás máme vďaka Vášmu súhlasu, pracujeme tak, že Vám po jednom roku Vašej nečinnosti zašleme email s dotazom, či chcete stále využívať naše služby. Pokiaľ sa nám potom do jedného mesiaca neozvete, Vaše údaje zmažeme.

  3. Navyše nám uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony. Napríklad faktúry musíme uchovávať po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame po dobu 5 rokov.

 1. Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

  1. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.

  2. Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

  3. Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutia produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať.

  4. Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn., že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.

  5. Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijak nakladať; jedná sa o nasledujúceho situácie:

   1. Pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;

   2. Ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;

   3. Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;

   4. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.

  1. Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

  1. Právo podať sťažnosť - pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

Samozrejme! Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Pokiaľ máte akýkúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať na email osobneudaje@sushitime.sk. Môže sa stať, že tieto podmienky budeme občas aktualizovať, teda odporúčame, aby Ste sa na túto stránku čas od času pozreli.

Pre prispôsobenie zobrazovaných reklám, pre analýzu návštevnosti a vylepšovanie stránok využívame súbory cookies. Tieto informácie zdieľame len s preverenými partnermi, ktorí tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli Vy sami alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby. Ak si o cookies chcete prečítať viac, kliknite tu. Správcom je spoločnosť UNITAS group, s.r.o. Viac informácií o spracovaní súborov cookies